Tallene/oversikten er hentet fra undersøkelsen "Pasienterfaringer med norske sykehus 2011", laget av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Rangeringen over sykehusene totalt er laget av TV 2 basert på snitt av resultatet på de ulike indikatorene i undersøkelsen, uten vekting av disse. Undersøkelsen til kunnskapssenteret er basert på pasientenes svar i spørreundersøkelse. Til sammen 10 514 pasienter svarte på undersøkelsen.
Les mer om undersøkelsen her.

Laster rangeringsliste....


Tallet viser hvor fornøyd pasientene var på skala fra 0-100 der 100 er best.